เริ่มใช้แล้ว “มาตรการรัฐ” บ้านต่ำกว่า 3 ล้าน ลดค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01%

        ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01 % มีผลเท่ากับภาระค่าใช้จ่ายจากล้านละ 3 หมื่นบาท ลดเหลือล้านละ 300 บาททันที
        สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน เงื่อนไขไม่ได้ระบุว่าต้องซื้อเป็นบ้านหลังแรก ยิ่งเป็นโอกาสเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับมาตรการรัฐหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ธันวาคม 2563